EGE ÜNİVERSİTESİ

Yenilikçilik ve Girişimcilik Bölümü

Uluslararası Paydaşlar

 

Bölüm, konularında uluslararası düzeyde yetkin öğretim üyeleri ile araştırma işbirliği yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere misafir öğretim üyesi olarak davet etmektedir.

Prof. Dr. Helena Forsman (Emeritus), Finlandiya

Uzmanlık alanları: İnovasyon yönetimi, KOBİ’lerde Ar-Ge ve inovasyon temelli büyüme, inovasyon performansı

Web sayfası: http://www.hforsman.com/  

Prof. Dr. Mine Karataş-Özkan, Southampton Üniversitesi, İngiltere

Uzmanlık alanları: Sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon

Web sayfası: https://www.southampton.ac.uk/business-school/about/staff/mko.page

Prof. Dr. Susanne Durst, Skövde Üniversitesi, İsveç

Uzmanlık Alanları: Firmalarda bilgi yönetimi, üniversite-sanayi işbirliği, İnovasyon yönetimi, girişimcilik

Web sayfası: http://www.his.se/en/about-us/Facts-and-figures/staff/susanne_durst/ 

Yrd. Doç. Dr. Victor Scholten, DELFT Üniversitesi, Hollanda

Uzmanlık Alanları: Üniversite-sanayi işbirliği, inovasyon yönetimi, sorumlu inovasyon, teknoloji temelli girişimcilik

Web sayfası: https://www.tudelft.nl/en/tpm/about-the-faculty/departments/values-technology-and-innovation/people/assistant-professors/dring-ve-victor-scholten/