Çerez Örnek
canlı destek

MİSYON-VİZYON

Misyonumuz:

Ege Üniversitesi’nin araştırma alt yapısı, akademik ve uzman kadrosunun desteği ile girişimciliğe hevesli öğrencilerin, disiplinler arası bir ortamda, farklı bilgi ve becerilerle donanabilecekleri, karşılaştıkları sorunlara yenilikçi çözümler geliştirebilecekleri eğitim ve faaliyet altyapısı sunmak.

Vizyonumuz:

Ege Üniversitesi öğrencilerini çalıştıkları alanlarda yenilikçi faaliyetlere katkıda bulunabilen ve girişimcilik becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmek.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ