Çerez Örnek
canlı destek

Bölüm Derslerinin Öğrencilere Sağladığı Faydalar

Bölüm verdiği dersler ve düzenlediği aktiviteler ile Ege Üniversitesinin araştırma ve girişim odaklı bir üniversite olması yönünde çaba sarf etmekte, iş arayan mezunlar değil, istihdam yaratan mezunlar verme politikasına destek olmaktadır.  Mezunlar takip edilmekte ve Girişimcilik faaliyetlerini sürdürmeleri teşvik edilmektedir.

Bu kapsamda bölümün verdiği dersleri alan öğrenciler aşağıdaki bilgi ve becerilere kavuşturulmaktadır;

  1. Ar-Ge, inovasyon, fikri mülkiyet hakları ve girişimcilik konularında temel bilgilere sahip olabilme,
  2. Akademik girişimcilik konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olabilme ve buna yönelik sistemleri anlayabilme,
  3. Bir girişimci olarak problemleri tanımlama, sektörde eksikleri görebilme ve farklı bakış açılarıyla sorunlara giderebilecek fikirler üretme becerisini geliştirebilme,
  4. Fikri haklar ve patent araştırmaları için güncel teknikler ve araştırma altyapılarını kullanabilme,
  5. Bilim teknoloji ve sanayi alanındaki yeni teknikleri ve yönelimleri takip edebilme, geliştirebilme ve bağımsız olarak Ar-Ge çalışmaları yürütebilme,
  6. Araştırıcı, üretici ve bilgi ve teknoloji tabanlı girişimci kapasiteye sahip olabilme,
  7. Çağdaş, yenilikçi, katılımcı, girişimci olabilme, kendini iyi ifade edebilme, disiplin içi ve disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerle çalışabilme,
  8. Yenilikçilik ve girişimcilik alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının süreç ve sonuçlarını alanı veya alanı dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme,
  9. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve toplam kalite çerçevesinde izleyip kendini donanımlı hale getirebilme,
  10. Mesleki tüm etkinliklerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ