EGE ÜNİVERSİTESİ

Yenilikçilik ve Girişimcilik Bölümü

Bölüm Dersleri

Bölüm toplam dört seçmeli ders vermektedir. Derslerin her dönem tüm fakültelerin eğitim-öğretim ders planına girilmesine yönelik fakültelere resmi olarak bildirilmektedir. Verilen dersler gerek dersin ismi ve gerekse de içeriği itibari ile fakültelerin kendi programlarında veremedikleri veya vermedikleri derslerden oluşmaktadır. Yıllara göre farklı lisans programlarından öğrenciler bu dersleri almışlardır ve ders listesi aşağıda verilmiştir.

İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik: Bu ders kapsamında Ar-Ge, buluş, inovasyon, teknoloji ve girişimcilik gibi temel konular işlenmektedir. Özellikle kavramların farkları, türleri, yeni paradigmalar ve sosyo-ekonomik etkileri incelenmektedir. Ayrıntılı bilgi için...

Girişimcilik, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına Giriş: Bu ders kapsamında; Fikri Mülkiyet Hakları kavramı, türleri ve uygulama süreçleri incelenmektedir. Özellikle patent ve ilgili süreçler, patentin korunma yöntemleri ve ekonomik etkileri incelenerek,  girişimcilik faaliyetlerinde bu kavramların nasıl kullanılacağı öğretilmektedir. Ayrıntılı bilgi için...

Girişimcilik ve İş Planı Hazırlama: Bu ders kapsamında;  Girişimcilik ve İş modeli kavramları, türleri ve uygulama süreçleri incelenmektedir. Özellikle İş modeli hazırlama ile inovasyonun ticarileştirilmesi ile ilgili süreç ve ekonomik etkileri incelenerek bu modellerin girişimcilik faaliyetlerinde nasıl kullanılacağı öğretilmektedir.

İnovasyonun Ticarileştirilmesi ve Girişimcilik: Bu ders kapsamında; Girişimcilik ve İş Planı kavramları, türleri ve uygulama süreçleri incelenmektedir. Özellikle İş planı hazırlama ile ilgili süreç, etkin ve doğru iş planı hazırlama yöntemleri ve ekonomik etkileri incelenerek bu modellerin girişimcilik faaliyetlerinde nasıl kullanılacağı öğretilmektedir.