Çerez Örnek
canlı destek

Bölüm Dersleri

Bölüm toplam yedi seçmeli ders vermektedir. Derslerin her dönem tüm fakültelerin eğitim-öğretim ders planına girilmesine yönelik fakültelere resmi olarak bildirilmektedir. Verilen dersler gerek dersin ismi ve gerekse de içeriği itibari ile fakültelerin kendi programlarında veremedikleri veya vermedikleri derslerden oluşmaktadır. Yıllara göre farklı lisans programlarından öğrenciler bu dersleri almışlardır ve ders listesi aşağıda verilmiştir.

İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik: Bu ders kapsamında Ar-Ge, buluş, inovasyon, teknoloji ve girişimcilik gibi temel konular işlenmektedir. Özellikle kavramların farkları, türleri, yeni paradigmalar ve sosyo-ekonomik etkileri incelenmektedir.

Girişimcilik, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına Giriş: Bu ders kapsamında; Fikri Mülkiyet Hakları kavramı, türleri ve uygulama süreçleri incelenmektedir. Özellikle patent ve ilgili süreçler, patentin korunma yöntemleri ve ekonomik etkileri incelenerek,  girişimcilik faaliyetlerinde bu kavramların nasıl kullanılacağı öğretilmektedir.

Girişimcilik ve İş Planı Hazırlama: Bu ders kapsamında;  Girişimcilik ve İş modeli kavramları, türleri ve uygulama süreçleri incelenmektedir. Özellikle İş modeli hazırlama ile inovasyonun ticarileştirilmesi ile ilgili süreç ve ekonomik etkileri incelenerek bu modellerin girişimcilik faaliyetlerinde nasıl kullanılacağı öğretilmektedir.

İnovasyonun Ticarileştirilmesi ve Girişimcilik: Bu ders kapsamında; Girişimcilik ve İş Planı kavramları, türleri ve uygulama süreçleri incelenmektedir. Özellikle İş planı hazırlama ile ilgili süreç, etkin ve doğru iş planı hazırlama yöntemleri ve ekonomik etkileri incelenerek bu modellerin girişimcilik faaliyetlerinde nasıl kullanılacağı öğretilmektedir.

Yaratıcı Düşünme Sanatı (Güz): Bu ders kapsamında yaratıcı düşünme teknikleri, girişimcilik, yaratıcılık ve yenilik ilişkisi, yeni dünya düzeni ve girişimcilik, yenilik sistemleri ve dünyayı değiştiren fikirler konuları işlenmektedir. Ayrıca derste öğrencilere yaratıcı düşünce tekniklerini kullanabilecekleri çeşitli uygulamalar sunulmaktadır.
 
Girişimcilikte Yatırım Karar Analizleri (Güz): Meslek hayatında kendi işinin başına geçmek isteyen öğrencilere iş kurma teknikleri öğretilmekte, karar alabilmeleri ve başarılı işletme kurabilmeleri için gerekli olan süreçler konusunda yetkinlik kazandırılmaktadır. Bu amaçla derste öğrencilere; iş planı hazırlama, finansmana erişim, yatırım değerlendirme ve karar süreçleri, getiri ve risk analizleri, işletme kuruluş yeri ve kapasite belirleme, işletme oluşturma, üretim ve pazarlama yönetimi vb. konularda örnekler ışığında çeşitli bilgiler aktarılmaktadır.
 
Girişimcilikte Güncel Konular (Bahar): Bu ders kapsamında; yeni nesil girişimcilik, endüstri 4.0 ve pandeminin girişimcilik üzerine etkileri, IOT teknolojileri, arttırılmış gerçeklik, yapay zeka ve sosyal girişimcilik konuları işlenmektedir. Farklı sektörlerdeki girişimcilik örneklerine de yer verilmektedir.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ