EGE ÜNİVERSİTESİ

Yenilikçilik ve Girişimcilik Bölümü

Bölüm Hakkında

Rektörlüğe Bağlı olarak 2015 yılında açılmış olan “Yenilikçilik ve Girişimcilik Bölümü”, Devlet Üniversiteleri arasında lisans düzeyinde inovasyon ve girişimcilik konusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunan ilk Bölümdür. Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Bölümün amacı; farklı disiplinlerde okuyan öğrencilerin, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik konularında bilgilerle donatılarak, yeni ürün, hizmet ve teknolojik gelişimi hızlandırabilecek, firmaların Ar-Ge ve inovasyon birimlerinde, teknoloji geliştirme merkezleri ve teknoloji transfer ofislerinde çalışabilecek uzman personel yetiştirmekle birlikte, tekno-girişimde bulunabilecek yeni girişimcilerin yaratılmasıdır.

Bölüm verdiği dersler ve gerçekleştirdiği diğer faaliyetler ile girişimciliğe, yenilikçiliğe, Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları sürecine sistematik bir yaklaşım getirmekte ve tekno-girişimciliğin kombinasyonlarından oluşan yeni bir yapıyı içermektedir. Yürüttüğü çalışmalar ile Ege Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Ekosisteminin geliştirilmesini hedefleyen ve bu amaç doğrultusunda Üniversitenin diğer ilgili birimleri olan EÜ EBİLTEM-TTO, Ege Teknopark ve nüvEge Kuluçka Merkezi ile işbirliğinde çalışmaktadır.