Çerez Örnek
canlı destek

HAKKINDA

Rektörlüğümüze bağlı olarak 2015 yılında faaliyete başlamış olan “Yenilikçilik ve Girişimcilik Bölümü”, Devlet Üniversiteleri arasında lisans düzeyinde yenilikçilik ve girişimcilik konusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunan ilk bölümdür.

Bölümün amacı; farklı disiplinlerde okuyan öğrencileri, yenilikçilik, girişimcilik ve Ar-Ge konularında bilgilerle donatarak, yeni ürün, süreç, hizmet ve teknolojik gelişimi hızlandırabilecek nitelikte işgücünün sektöre kazandırılmasıdır.

Bölüm verdiği dersler ve gerçekleştirdiği diğer faaliyetler ile girişimciliğe, yenilikçiliğe, fikirlerini projelendirmeye, Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları sürecine sistematik bir yaklaşım getirmektedir. Üniversitemiz mezunlarının şirket kurma, çalıştıkları alanlarda yenilikçi faaliyetlere katkıda bulunma ve girişimcilik becerilerine sahip olma vasıflarıyla donatılması hedeflenmektedir. Yürüttüğü çalışmalar ile Ege Üniversitesi Yenilikçilik ve Girişimcilik Ekosistemi’nin geliştirilmesini hedefleyen ve bu amaç doğrultusunda Üniversitenin diğer ilgili birimleri olan EÜ EBİLTEM-TTO, AROM, Ege Teknopark ve nüvEge Kuluçka Merkezi ile işbirliğinde çalışmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ